Privacy bij Expert

 

Of je nu een Expertwinkel binnenstapt, wat bestelt via onze webshop of bij ons solliciteert, je bent altijd uniek en dat willen we graag zo houden. Wij noemen ons wel Expert, maar jij bent en blijft expert over jouw persoonsgegevens, punt.

Als we weten wie je bent, kunnen we je gerichte informatie sturen. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van je nodig. Om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent van wat we met jouw gegevens doen en waarom we dat doen, lichten we het hieronder toe.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2018.

 

Verantwoordelijke

Nederlandse Expert Groep B.V. (“Expert”), gevestigd aan Gildenstraat 7, 3861 RG Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, mail je naar privacy@expert.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken, voor welk doel en hoe lang deze worden bewaard

Hieronder zullen voor de website ondernemenmetexpert.nl de doelen, de daarvoor benodigde persoonsgegevens en de bewaartermijnen worden weergegeven.

 

 

Ondernemenmetexpert.nl

 

Om jouw aanvraag voor een brochure te kunnen verwerken

Als je een brochure aanvraagt bij Expert, hebben we de volgende gegevens nodig:

 

  • Aanhef
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres

 

Alle gegevens zijn verplicht om met ons te delen, als je een brochure aanvraagt. Met jouw toestemming nemen we telefonisch of per e-mail contact op nadat we de brochure hebben toegestuurd. Expert zal, met jouw toestemming, de gegevens maximaal één jaar bewaren.

 

Cookies en persoonsgegevens

Expert gebruikt cookies onder meer om de gebruikerservaring op ondernemenmetexpert.nl zo optimaal mogelijk te maken. Welke dit zijn en met welke reden kun je bekijken in ons cookiebeleid.

 

Toegang en opslag van de gegevens

De gegevens van potentiële ondernemers worden centraal opgeslagen. Uitgangspunt bij elk persoonsgegeven is dat we deze alleen verwerken voor de noodzakelijke termijn en niet langer (zie ook de verwerkingen hierboven). De gegevens worden daarna verwijderd.

 

Derden

De gegevens die Expert verzamelt zijn uitsluitend bedoeld voor de verwerkingen die hierboven zijn genoemd of voor wettelijke verplichtingen en zullen nooit verkocht worden aan derden.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om jouw persoonsgegevens te beschermen neemt Expert passende, maar strenge, organisatorische en technische maatregelen. Simpel uitgangspunt is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken die we nodig hebben voor dat doel en niets meer dan dat.

 

Je bent expert over jouw persoonsgegevens

Jouw keuzes met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens zal te allen tijde worden gerespecteerd. Je zult dan ook altijd de mogelijkheid houden om de volgende rechten uit te kunnen oefenen: jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen. Daarnaast mag je eventuele toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken, bezwaar maken tegen de verwerking en heb je het recht om jouw gegevens te laten overdragen. Dit laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Rechten uitoefenen

Om een van jouw rechten uit te oefenen kun je een verzoek indienen via privacy@expert.nl, met in ieder geval het e-mailadres waarmee je bij ons staat geregistreerd. We kunnen om extra informatie vragen om jouw identiteit vast te stellen.

 

Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

 

Mocht je een klacht hebben over de bescherming van jouw privacy dan heb je het recht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.